Artikeln

Filteren

Tips bij het veurlezen of veurdragen Hier vien ie handige tips die aj gebruken kunt bij het veurlezen of het veurdragen. Lees bericht
Dáórom veurlezen in het Drents!! Meertaligheid in het basisonderwijs! Scholen in Drente werken samen met het Huus van de Taol en Stenden Hogeschool in het project meertaligheid. In de video wordt het belang van voorlezen in het Drents uitgelegd. Lees bericht
Kwartaolberichten WAORUM EEN KWARTAOLBERICHT? Hier kuj deurklikken naor de kwartaolbericht die vanoet het Huus van de Taol rechtstreeks stuurd wordt naor alle basisschoelen in Drenthe. Wij bint d'r groots op daw je elke drei maond een nei kwartaolbericht over de streektaol Drèents en andere taolige zaoken sturen kunt. Met dit kwartaolbericht wil wij je op de hoogte holden van het Drèents as taol, as arfgoed en as ‘vermaokelijke motor’ van lichtvoetigheid, wiesheden en ‘waorheden as koeien’. Lees bericht
Drentse les op de basisschoele EMMER-COMPASCUUM - Op basisschool De Bente in Emmer-Compascuum wordt les in het Drents gegeven. En dat is nodig, want kinderen leren de Drentse taal niet meer op straat. Lees bericht
Hoezo taalachterstanden in Noordoost-Nederland? Vaak wordt gedacht dat kinderen in Noordoost-Nederland een taalachterstand hebben. Orthopedagoog Bé Poolman bestrijdt deze zienswijze en komt op basis van onderzoek tot de conclusie dat kinderen in het noordoosten van ons lang geen taalachterstand hebben. Lees bericht
Meertaligheid in het Onderwijs: elke taal telt mee Hogeschool Windesheim heeft het initiatief gelanceerd tot een landelijk Platform Meertaligheid in het Onderwijs. Het platform beoogt samen met andere hogescholen, met universiteiten en overige partners invulling te geven aan het gemeenschappelijke doel: elke thuistaal een plek te geven in het onderwijs. Lees bericht
Het onderwijs mag de thuistaal niet vergeten Het onderwijs mag de thuistaal niet vergeten Lees bericht
Kiek hier