Downloads

Projectoetgaves

Drentse kindergedichties.pdf Een verzameling Drentse kindergedichties van Hermien Boesjes en Harm Dijkstra. Download

Verschenen Wiesneuzen

Wiesneus 2012 (Junior 2012) Junior was de voorloper van het blad Wiesneus en kan hier gedownload worden. Download
Wiesneus 2013 Het blad Wiesneus 2013 kan hier gedownload worden. Download
Wiesneus 2014 Het blad Wiesneus 2014 kan hier gedownload worden. Download
Wiesneus 2015 Het blad Wiesneus 2015 kan hier gedownload worden. Download
Wiesneus 2016 Het blad Wiesneus 2016 kan hier gedownload worden. Download

Artikeln

Dialect, onderwijs en sociale ongelijkheid - Ton Vallen Wat zou er in het huidige onderwijs met betrekking tot dialect en taalvariatie in algemene zin moeten worden gedaan? Download
Geef kinderen de tijd voor hun opbouw van de 'hardware' - Sieneke Goorhuis Sieneke Goorhuis-Brouwer vindt dat er in het huidige beleid onvoldoende gekeken wordt naar de neurologische ontwikkeling van kinderen. In de eerste zes jaar moeten de primaire sensorische gebieden worden opgebouwd. Dit noemt zij de hardware van kinderen. Ze pleit er voor kinderen de tijd te geven voor de ontwikkeling van de hardware. En pas daarna aan de slag te gaan met de software: lezen, schrijven en rekenen. Download
Meertalig onderwijs - ook voor allochtone kinderen In dit artikel van Alex Riemersma worden de voordelen en meerwaarde van het opvoeden in meerdere talen aangegeven. Meertaligheid is geen belemmering voor de taalontwikkeling van de moedertaal. Download
Talen kleuren je leven - Afûk in Leeuwarden (www.afuk.nl). Talen kleuren je leven Meertaligheid, een uitzondering? Integendeel! Opgroeien met één taal is eerder een bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken. In de moderne taalwetenschap wordt er dan ook van uitgegaan dat de mensheid overwegend meertalig is. Download
Zwijgen in alle talen - Saskia Visser Drs. S.J. (Saskia) Visser heeft als expertise taalkunde. Ze is medewerker van de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Fiona van Gelder heeft ze onderzoek gedaan in het kleuteronderwijs van de stad Groningen: ‘Van misverstand tot meertaligheid’. Saskia Visser heeft ook, samen met Lilian Bücking, het rapport ‘Meer talen, beter communiceren’ opgesteld, een onderzoek naar informatieverspreiding over meertaligheid. Download

Lestip

Handleiding gebrukers webstee Wiesneus versie 1 In dizze handleiding kuj alle meuglijkheden van de webstee van Wiesneus bekieken en zolf uutproberen. Download
Maak ook een prentenboek voor Wiesneus Als je zelf een prentenboek wilt maken dan kan dat gepubliceerd worden in Wiesneus. Het is dan belangrijk alle teksten, plaatjes/tekeningen en geluidsbestanden op de juiste manier aan te leveren. Lees deze handleiding goed door en gebruik het schema. Download
Veurlezen en veurdragen Doelen, voorbereidingen en praktische tips bij voordragen en voorlezen. Download
Kiek hier