Over oes

Vanoet het project ‘Drents en Duits in het onderwijs’ is www.wiesneus.nl maakt under verantwoordelijkheid van het Huus van de Taol  in nauwe samenwarking met NHL/Stenden in  Emmen (ofdieling pabo).

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten weden waor de gebroekers groots op bint en die de niet-gebroekers wardeert.

NHL/Stenden is een HBO Hogeschoel met 18 vestigingen wereldwied. Sinds 2019 hef de hogeschoel ok een eigen Lectoraat Meertaoligheid, met het oog op de taolige diversiteit, u.a. in het Noorden van oes laand. De pabo van NHL/Stenden mak zuch stark veur meertaoligheid. De vestiging Emmen hef daorbij structureel ruumte veur het Drents. Want aj het in Drenthe over meertaoligheid hebt, dan heurt het Drents der gewoon bij.

Zunder de hulp van Jan Arp, vrijwilliger bij het Huus en webmaster van dizze site, zul wiesneus.nl niet de website weden die het nou is. Zien bijdrage in de periode van 2016 t/m december 2023 was van wezenlijk belang.

Vanof 1 januari 2024 onderholdt het Huus van de Taol de website zölf. 

 

Kiek hier