Artikeln

Naor overzicht

Informatief

Tips bij het veurlezen of veurdragen

VOORLEZEN EN VOORDRAGEN

 

Doelen:‚Äč

Taalontwikkeling - Het vergroot op een natuurlijke manier de woordenschat
Het bevordert het concentratievermogen
Het bevordert het goed luisteren
Het bevordert het vormen van goede zinnen
Het prikkelt de fantasie
Het vergroot de wereld om je heen
Het stimuleert jonge kinderen tot het zelf leren lezen
Het stimuleert ouderen tot meer lezen

 

Voorbereidingen:

Het verhaal/gedicht moet passen bij de belevingswereld van de groep
Grondig voorbereiden, van te voren goed lezen, ook hardop
Oefen voor de spiegel
Bepaal welke situaties, begrippen of woorden je moet uitleggen
Geef harder-zachter, versnellingen, verbindingen  en pauzes in de tekst met tekens aan
Denk na over de zinnen die je gebruikt om het verhaal in te leiden

 

Uitvoering:

Zorg dat je voor iedereen goed zichtbaar in beeld bent
Gebruik je stem in je normale ritme, zoals je die normaal ook gebruikt
Wees volstrekt meester van je stem; niet schreeuwen of te luid spreken
Voldoende afwisseling in toonhoogte; niet eentonig worden en niet overdrijven
Nieuw onderwerp – andere toon
Adem rustig , op de juiste plekken in de tekst, onhoorbaar of bewust hoorbaar
Leestempo niet ‘rabbelen’ (te gehaast) en niet ‘temen’ (zeurderig)
Voeg je eigen leestekens en rusten toe
Goed articuleren voor de goede verstaanbaarheid; overdrijf niet
Maak het levendig door

* een passende mimiek

* het maken van stemmetjes; bij ieder personage verschil in hoogte en in

  tempo toepassen

* de intonatie

* passende gebaren (simpel en niet te veel, dat leidt af)

Blijf contact houden met de groep die wordt voorlezen; kijk over het boek heen
Het hoofd niet te snel achter elkaar van de ene naar de andere plek draaien
Straal zelfverzekerdheid uit
Blijf in je rol bij vergissingen
Diel dit bericht
Kiek hier