Verhaolties

Tattoo - Oorlog en ellende

Duits, Engels, Drents en Nederlands

Typ het Nederlands derbij. 

Aj met de pijl of cursor over de Duutse, Engelse en Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

Duits Engels Drents Nederlands
ein Mädchen a girl een wichie
die Dämmerung the twilight het schemerduuster
er musste he had to hie mus
ein Jahrhundert a century ieuw
die Schule the school de schoel
blödes Mädchen stupid girl stomme trien
necken tease plaogen
mein kleiner Bruder my little brother mien breurtie
kriegen to get kriegen
der Unterricht the education het underwies

Open vraag

Lees de tien eisen van de Kindertopconferentie nog een keer:

1 Ieder kind telt met.

2 Kinder gaot veur.

3 Elk kind mot zorg kriegen.

4 Vecht tegen aids.

5 Stop het misbruken van kinder.

6 Nim kinder serieus.

7 Alle kinder moet underwies kriegen.

8 Kinder oet bescharmd worden tegen oorlog.

9 De eerde mot acht worden (Wees zunig op de eerde).

10 Vecht tegen armoe, zörg dat kinder het beter kriegt.

 

Kies nou ien van de tien eisen en schrief daor hierunder een tekst bij. Schrief in die tekst hoe jij denkt dat die eis warkelijkheid worden kan.

Aj klaor bint, print het dan oet of mail het naor de juf of meester. Mail het ok naor jezelf.

 

Bedankt voor je antwoord

Goed of fout

 Klik op de woorden of zinnegies die bij het wichie van Yde past.

Aj klaor bint klik dan op 

As alle woorden gruun wordt dan hij 't allemaol goed daon.

 

museumstuk dreug altied hippe kleding was een körfbalster veenliek gehandicapt (hinkte) umbracht met een touw um de nak zat in groep vief van de basisschoel had een fiets met twaalf versnellings blond speulde geern met technisch lego kun een beetie gitaar speulen blauwe ogen offerd an de goden

Wat heurt bij mekaor

Klik op de woorden die bij mekaor heurt.

Klik daarnao op 

As alle woorden gruun bint, dan hej 't goed daon.

 

schemering oes ophouden mantel schemerduuster broen veenlijk ons praten veenliek jas wichtie meisje bruin steuken met een mes gestoken met een mes praoten opholden
Kiek hier