Liedties

Tattoo - Bas

Duits, Engels, Drents en Nederlands

Typ het Nederlands derbij. 

Aj met de pijl of cursor over de Duutse, Engelse en Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

 

Duits Engels Drents Nederlands
meine Mutter my mother mien mamme
Tage days daogen
beinahe almost haost
Schulzeit schooltime schoeltied
immer always altied
oft often vaok
achtgeben to pay attention to uutkieken

Wat heurt bij mekaor

Klik op de woorden die bij mekaor heurt.

Klik daarna op: 

Als alle woorden grün bint dan hej't best daon!

 

mien mamme bijna ik ben eenzaam haost altijd spelen na schooltijd 'k vuul me allent altied dagen vaok nao schooltied we gungen saomen vaak altijd daogen mijn moeder altied speulen wij gingen samen

Woorden naar afbeelding slepen

Sleep de woorden naor het vakkie van de juuste taol bij het juuste plaotie.

Aj alle woorden versleept hebt klik dan op 

Als de lienties om de woorden gruun wordt dan hij't goed edaon.

Sleep de woorden naor de juuste taol

to play
to play
speulen
speulen
meine Mama
meine Mama
spielen
spielen
mien mamme
mien mamme
my mother
my mother
spelen
spelen
mijn moeder
mijn moeder

Woorden slepen

Sleep het Nederlands achter het Drents. 

Aj met de pijl of cursor over de Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

Nederlands Drents
mijn moeder
dagen
bijna
opletten
na schooltijd
spelen
altijd
vaak
gingen samen
overleden
speulen daogen altied dood egaon gungen saomen haost mien mamme vaok nao schooltied oetkieken
Kiek hier