Liedties

Nee niet nou

Duits, Engels, Drents en Nederlands

Typ het Nederlandse woord erbij.

Klik daarna op: 

Duits Engels Drents Nederlands
eigen own iegen
meine Mutter geht my mother walks mien moe löp
ziemlich schlau rather wise aordig wies
etwas Schönes machen do something nice wat schiers doen
mein Freund my friend mien maot
immer always altied
zum Schwimbad to the swimming pool naor het zwembad
eine Frage a question een vraog
mein Fingerchen my little finger mien vingertie

Open vraag

Het liedtie giet over een jong ventie dat zuch verveelt.

Hij wil geern naor de kermis of het zwembad, maor zien mam vindt dat niet goed.

Overkomp het je ok wal ies daj je verveelt? Wanneer dan? En hoe lös ie dat dan op?

Schrief het hierunder op. Niet meer as 8 zinnen.

Aj klaor bint, print het dan of mail het naor de juf of de meester. Mail het ok naor jezölf. 

Bedankt voor je antwoord
Kiek hier