Liedties

Het Jaor Deur - Veurjaor in Drenthe

Lokaties

Sleep het woord naor de juuste plek.

Op de Ipad: Tik op een oranje knop en tik daornao in het plaatje op de juuste plek.

Het woord wordt gruun aj 't goed daon hebt.

eieren
blauwe druifjes
narcis
bloesem
bolletjes
nest
lammetje
krokus
nust
blauwe droefies
lammegie
krokus
blossem
eier
bollegies
tieloos

Woorden naar afbeelding slepen

Sleep de woorden naor de juuste taol bij het juuste plaotie.

Aj alle woorden versleept hebt, klik dan op 

As de lienties um de woorden gruun wordt, dan hej 't goed daon.

Sleep de woorden naor de juuste taol

water
water
ein Krokus
ein Krokus
water
water
ein kleines Lamm
ein kleines Lamm
a little lamb
a little lamb
a crocus
a crocus
waoter
waoter
Wasser
Wasser
een bloembolletje
een bloembolletje
een krokusje
een krokusje
een lammegie
een lammegie
een lammetje
een lammetje
een krokussie
een krokussie
a flower bulb
a flower bulb
een bloembollegie
een bloembollegie
eine Blumenzwiebel
eine Blumenzwiebel

Woord maken

Wat heurt bij mekaor?

Zet de letters under het juuste nummer.

Klik daornao op

Het woord wordt gruun as het goed is.

 

1 sneiklokkies
2 tielozen
3 veurjaor
4 bluien
5 bloembollegies
6 jonge veugels
7 blauwe droefies
8 lammegies
L bloeien
E voorjaar
N lammetjes
O bloembolletjes
E blauwe druifjes
Z jonge vogels
T sneeuwklokjes
I narcissen
1
2
3
4
5
6
7
8

Open vraag

 

Maak een elfje over het veurjaor.

 

Een elfje is een gedichtie van 11 woorden, verdield over 5 regels.

De eerste regel hef ien woord, de tweede regel twee, de daarde regel drei en de veerde regel veer. De leste regel hef weer ien woord.

 

Een veurbield:

geel

de ogen

in het donker

bint het misschien kattenogen

miauw

 

Lees jouw elfje veur an de klas.

 

LET OP:

Het elfje wordt op de webstee van Wiesneus NIET opslagen. Je kunt hierunder het elfje wal mailen naor jezölf of naor je leerkracht en je kunt het ook printen.

 

 

 

 

Bedankt voor je antwoord

Goed of fout

Klik allennig op de 9 Drentse woorden.

Aj klaor bint klik dan op 

As alle 9 woorden gruun wordt dan hej 't allemaol goed daon.

 

lente veurjaor blij bliede groen gruun bolletjes bollegies mijn hoofd mien kop lammetjes lammegies tijd tied de krokus bloeit de krokus bluit het veenpluis groeit het veenpluus gruit

Wat heurt bij mekaor

Klik op de woorden die bij mekaor heurt.

Klik daarnao op 

As alle woorden gruun bint, dan hej 't goed daon.

 

mien scholders veurjaor bliede groen nogal klein blij broen mijn hoofdje mien lief lente bruin aordig krap mien koppie gruun mijn lichaam brandnetels mijn schouders brannekkels

Duits, Engels, Drents en Nederlands

Typ het Nederlands derbij. 

Aj met de pijl of cursor over de Duutse, Engelse en Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

 

Duits Engels Drents Nederlands
Frühling spring veurjaor
grün green gruun
braun brown broen
Herbst autumn naojaor
Körper body lief
Brennesseln nettles brannekkels
Kartoffeln potatoes eerappels
Salat lettuce slaot
Kopf head kop
Schaf sheep schaop

Woorden in zin slepen

Klik op de woorden die bij mekaor heurt.

Klik daarnao op 

As alle woorden gruun bint, dan hej 't goed daon.

 

Zinnen
De bomen wordt al mooi
 
.
Mien koppie wordt al een beetie
 
.
In het veurjaor
 
de krokus.
Wij bint bliede dat de bollegies der weer
 
.
De
 
wordt al krap.
In de schaopskooi bint in het veurjaor veul
 
.
De lammegies drinkt
 
.
Het mereltie fluit zien
 
.
Nao de winter komt het
 
.
Het mereltie bouwt een
 
.
lammegiespap liefdeslied schaopskooi veurjaor lammegies gruun bint bluit nust broen

Woorden slepen

Sleep het Drents achter het Nederlands. 

Aj met de pijl of cursor over de Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: Kiek oj 't goed daon hebt.

 

Nederlands Drents
voorjaar
groen
bruin
bloeit
groeit
blij
lijkt
vrouwtje
mijn hoofd
tijd
lammetje
veurjaor tied gruun lek mien heufd bluit lammegie broen bliede gruit wiefie

Woord maken

Wat heurt bij mekaor?

Zet de letters under het juuste nummer.

Klik daornao op

Het woord wordt gruun as het goed is.

 

1 wiefie
2 tied
3 broen
4 gruun
5 bliede
6 lek
7 bluit
8 gruit
J blij
R groeit
O bloeit
U bruin
A lijkt
R groen
V vrouwtje
E tijd
1
2
3
4
5
6
7
8

Lokaties

Sleep de oranje knop met het woord naor het juuste rondtie.

Het vakkie in het plaotie wordt gruun aj 't goed doet.

groen
voorjaar
bolletjes
schaap
lammetje
veenpluis
gruun
veenpluus
lammegie
schaop
veurjaor
bollegies
Kiek hier