Liedties

Het Jaor Deur - Op jacht

Lokaties

Sleep de oranje knop met het woord naar de juuste plaots in het plaotie.

Het vakkie in het plaotie wordt gruun aj 't goed doet.

chocolade paashaas
de ogen dicht
oma
zoeken
de nacht
staart
kast
op jacht
de ogen esleuten
het duuster
zuken
kaste
op jacht
opoe
steert
sukkelaoden paoshaas

Open vraag

Schrief een verhaaltie.

Stel je veur, ie loopt midden in de nacht allien in je pyjama boeten. Je heurt wat vrumde geluden en d'r rent je een kat veurbij. En dan ziej een vrömde schaduw op je ankommen.

Schrief hier ies een kört verhaal over van ongeveer 15 riegels. Laot het eindigen op een spannende zin!

LET OP! 

Het verhaol wordt op de webstee van Wiesneus NIET opslagen.

Je kunt je verhaol wel mailen naar jezelf of naor je juf of meester en je kunt het ook printen.

Vraog je juf of meester oj het mucht veurlezen veur de klas.

 

 

 

Bedankt voor je antwoord

Goed of fout

Klik allennig op de acht Drentse woorden.

Aj klaor bint klik dan op 

As alle woorden gruun wordt dan hej 't allemaol goed daon.

 

chocola sukkelao zachtjes zachies gelijk geliek staartje steertie heel hiel 't werd 't weur kom je hem tegen koj hum tegen zul je hem zien zuj hum zien

Woorden slepen

Sleep het Drents achter het Nederlands. 

Aj met de pijl of cursor over de Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: Kiek oj 't goed daon hebt.

 

Nederlands Drents
chocolade
paashaas
mijn
gelijk
staartje
straat
hele
gezocht
hem
kom jij
zul jij
mien hiele zuj steertie sukkelao hum paoshaas straot zöcht geliek koj

Woord maken

Wat heurt bij mekaor?

Zet de letters under het juuste nummer.

Klik daornao op

Het woord wordt gruun as het goed is.

 

1 geliek
2 zuj
3 zöcht
4 hum
5 koj
6 sukkelao
7 steertie
8 straot
P gelijk
A zul jij
H kom jij
O gezocht
A chocolade
S straat
A staartje
S hem
1
2
3
4
5
6
7
8

Wat heurt bij mekaor

Klik op de woorden die bij mekaor heurt.

Klik daarnao op 

As alle woorden gruun bint, dan hej 't goed daon.

 

voorjaar Ik zocht veurjaor Paosen Ik gung maart Ik liep zomertijd Ik leup paosvuur lente Pasen meert paasvuur stoer Ik ging Ik zöcht meitied zummertied moeilijk

Duits, Engels, Drents en Nederlands

Typ het Nederlands derbij. 

Aj met de pijl of cursor over de Duutse, Engelse en Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

 

Duits Engels Drents Nederlands
Ostern Easter Paosen
Karfreitag Good Friday Goeie Vrijdag
Himmelfahrtstag Ascension Day Hemelvaortsdag
Pfingsten Pentecost Pinkstern
Königstag Royal Day Keuningsdag
Urlaub holidays vekaansie
Samstag Saturday zaoterdag
Sonntag Sunday zundag
Nacht night nacht
Abend evening aovend

Vertalen

Schrief het Nederlandse woord achter het Drentse.

Aj met de pijl of cursor over de Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

Drents Nederlands
paoshaas
sukkelao
Ik gung geliek op jacht.
Straks bin jij van mij.
As ik joe te pakken krieg.
Pas mar hiel goed op.
An de kop.
zachiesan
stoer
Zowat

Woorden in zin slepen

Sleep het woord naor de juuste zin.

Aj met de pijl of cursor over de Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: Kiek oj 't goed daon hebt.

 

Zinnen
Ik zag de sukkelaoden paoshaas
 
.
Hij kwam bij mien oma uut de
 
.
Ik gung geliek op
 
.
As ik joe te pakken krieg, dan bi‘j der
 
bij.
Ik zag nog net zien
 
.
Ik zöcht de hiele
 
.
Ik kreeg hum niet te
 
.
Mien ogen vulen
 
.
Het was een
 
jacht.
gloeiend lopen stoere pakken jacht dicht steertie kast nacht
Kiek hier