Liedties

Gewoon & biezunder

Wat heurt bij mekaor

Klik op de woorden die bij mekaor heurt.

Aj alles klaor hebt klik dan op: 

Als de woorden te veul deur mekaor staot klik dan op F5.

 

gait heeg in de maot lopen op de lijnen lopen in toom holden meester roept stevig op de trapper in bedwang houden daor moej wezen meester röp allain alleen in de maat lopen heg gaat stief op het pedaol lopen op de lienties bijzonder linkerbain linkerbeen biezunder daar moet je zijn

Duits, Engels, Drents en Nederlands

Wij gaot weer Drents, Duuts, Engels en Nederlands met mekaar vergelieken.

Soms liekt dizze taolen veul op mekaar, soms ok niet.

Kiek en lees maor ies en vul dan de Nederlandse woorden in. Succes!

Aj met de pijl of cursor over de Duutse, Engelse en Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

Duits Engels Drents Nederlands
speziel special biezunder
linkes Bein left leg linker bain
Hecke hedge heeg
er geht he goes hai gait
er ruft he calls hai röp

Woorden slepen

Sleep het Nederlands achter het Drents. 

Aj met de pijl of cursor over de Drentse woorden beweegt, kuj ze heuren.

Klik daornao op: 

Nederlands Drents
bijzonder
op de lijnen lopen
stevig op de trapper
in bedwang houden
linkerbeen
heg
gaat
alleen
daar moet je zijn
meester roept
in de maat lopen
meester röp allain in toom holden in de maot lopen stief op het pedaol biezunder heeg daor moej wezen gait linkerbain lopen op de lienties

Open vraag

Het woord biezunder hef hiel veul betiekenissen.

Der bint een flot aandere woorden, die haost hetzölfde betiekent. Dat nuum wij synoniemen.

Aj op het woord  biezunder klikt, dan koj op een website met allemaol synoniemen. 

Zuuk een paor synoniemen, die past bij het woord biezunder in dit verhaoltie.

Schrief de synoniemen op en geef dit deur an je juf of meester. Je kunt mailen of printen!

 

 

Bedankt voor je antwoord

Woorden naar afbeelding slepen

Sleep de woorden naor het vakkie van de juuste taol bij het juuste plaotie.

Aj alle woorden versleept hebt klik dan op 

Als de lienties om de woorden gruun wordt dan hij 't goed daon.

Sleep de woorden naor de juuste taol

linkerbain
linkerbain
hedge
hedge
Hecke
Hecke
linkes Bein
linkes Bein
hij loopt
hij loopt
linkerbeen
linkerbeen
left leg
left leg
heg
heg
er geht
er geht
heeg
heeg
hij löp
hij löp
he is walking
he is walking
Kiek hier